Dibināšanas lēmums

Lēmums dibināt jaunu sabiedrisku organizāciju bija briedis vairāku gadu garumā, pamatotjoties uz uzskatu, ka profesionāla biedrība ir labākais veids, kā strauji mainīgos tirgus apstākļos visefektīvāk pārstāvēt ceļu būves uzņēmumu intereses tiem būtiskos jautājumos. 2004.gada 2.aprīlī kopīgā sanāksmē 15 komercuzņēmumi pieņēma lēmumu par profesionālas biedrības izveidošanu. Pašlaik biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” biedri ir 18 lielākas un mazākas firmas, kuru veiktais darbu neto apgrozījums ceļu būvniecības un rekonstrukcijas nozarē 2013.gadā bija apmēram 286,939 miljonus latu, bet vidējais strādājošo skaits bija vairāk kā 4000 cilvēku. Biedrība ir atklāta kopīgai sadarbībai ar jebkuru valsts, pašvaldību institūciju.

 

Biedrības Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas

2015. gada 10. septembrī LCB Biedru sapulcē tika nolemts par esošā valdes priekšsēdētāja A.Bērziņa pilnvaru apstiprināšanu uz nākamo 3 gadu periodu līdz 2018. gada oktobrim.

2012. gada 25.septembrī biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" Biedru sapulcē bijušais Latvijas Ministru prezidents Andris Bērziņš tika ievēlēts par biedrības valdes priekšsēdētāju, tādējādi pastiprinot biedrības spēkus tieši sadarbībai ar valsts institūcijām finansējuma nodrošināšanai ceļiem. Darbu biedrībā  izpildirektora amatā turpinās arī iepriekšējais valdes priekšsēdētājs Zigmārs Brunavs.