Par biedrību

Latvijas ceļu būves profesionāļus apvienojošā nevalstiskā sabiedriskā organizācija „Latvijas Ceļu būvētājs” izveidota, lai strauji mainīgos tirgus apstākļos visefektīvāk pārstāvētu ceļu būves uzņēmumu intereses tiem būtiskos jautājumos un sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām risinātu nozarei aktuālos jautājumus.
    

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” dibināta 2004. gada 2. aprīlī, kad pirmajā sanāksmē 15 ceļu būves nozares komercuzņēmumi pieņēma lēmumu par profesionālas biedrības izveidošanu. Pašlaik biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” jau pārstāv 19 nozarē nozīmīgu ar ceļu infrastruktūras būvniecību saistītu uzņēmumu intereses. Biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” galvenie mērķi ir biedru interešu satiksmes infrastruktūras būvniecības tirgū, ekonomikas jautājumos un attiecībās starp darba devēju un darbiniekiem, kā arī attiecībās ar pasūtītāju saskaņošana, aizstāvība un pārstāvēšana. Kopš dibināšanas biedrība aktīvi piedalās nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādē, līdzdarbojas nozares normatīvo aktu, tajā skaitā būvniecības konkursu noteikumu sagatavošanā un pilnveidošanā kā arī to kontrolē. Svarīgs organizācijas uzdevums ir līdzdalība satiksmes infrastruktūras attīstības nozares koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādē un priekšlikumu sagatavošana jautājumos par valstiski svarīgu būvju projektēšanas, būvniecības un finansēšanas organizēšanu.

Ne mazāk svarīgs biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” darbības virziens ir biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas pārvaldes institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā ārvalstīs un starptautiskās organizācijās. Pieaugot valsts tautsaimnieciskajai aktivitātei un konkurencei, arvien aktuālāki kļūst jautājumi par tiesiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanu biedriem, darbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu kā arī biedru aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Un, visbeidzot, taču ne mazsvarīgāk – biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” misija ir biedru darba un nozares prestiža celšana Latvijā un ārvalstīs.

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” ir atklāta kopīgai sadarbībai ar jebkuru valsts, pašvaldību institūciju vai sabiedrisko organizāciju, kas meklē labākos veidus ceļu būvniecības nozares attīstības un ar to saistīto jautājumu risināšanā. Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” ir atvērta organizācija un gaida savās rindās jaunus biedrus – profesionālas komercsabiedrības ar privātu kapitālu, kas veic komercdarbību ceļu, tiltu būves vai projektēšanas jomā.

Šobrīd biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” apvieno 19 nozīmīgus Latvijas ceļu būves nozares uzņēmumus Biedrības uzņēmumu veiktā darbu apjoma ceļu būvniecības un rekonstrukcijas nozarē 2010. gadā apgrozījums pārsniedza 175,625 miljonus latu, 2011. gadā - 215 milj. latu, 2012. gadā - 264 milj latu, 2013. gadā - 286,393 milj. latu, 2014. gadā - 357,738 milj. Eiro un 2015. gadā - 393,08 milj. Eiro. Biedrības uzņēmumos vidējais nodarbināto skaits ir vairāk nekā 4000 darbinieku. : AS „A.C.B.”, AS "Ceļu pārvalde", SIA „8 CBR”, SIA „Aizputes ceļinieks”, SIA CBF „Binders”, SIA „Ceļdaris”, SIA „Ceļi un tilti”, SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, SIA „CBS Igate”, SIA „Lemminkainen Latvija”, SIA „Limbažu ceļi”, SIA „M-2”, SIA „Rīgas tilti”,  SIA „Roadeks”, SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Strabag”, SIA „Tilts”, SIA „Union Aspahlttechnik” un SIA „VIA”.