LCB sniedz praktisku stažēšanos ceļu nozares pedagogiem Biedru uzņēmumos

Eiropas Sociālā fonda ietvaros biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" organizēja un vadīja „Projekta mērķa grupas stažēšanās Būvniecības nozares Ceļu būves apakšnozarē” pedagogu no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Daugavpils tehnikuma praktiskās apmācības LCB Biedru uzņēmumos - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Ceļu, tiltu būvnieks", SIA "Saldus ceļinieks" un kā sadarbības partneris iesaistīts arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Satiksmes ministrija. Pedagogu praktiskās apmācības notika no 2017. gada 17. oktobra līdz 21. oktobrim, kuru laikā pedagogi apmeklēja asfalta ražotnes, ceļu laboratorijas, karjeru saimniecību, betona materiālu ražotni, ceļu būvniecības objektus, ceļu būves tehnoloģiskos parkus, utt.

                                      

Jaunais profesionālis 2017

2017. gada 27. - 28. aprīlī Saldus tehnikumā notika profesionālās meistarības konkurss ceļu būves profesijā „Jaunais Profesionālis 2017”. Konkursā varēja piedalīties jaunieši, kas apgūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa Ceļu būvtehniķa profesiju. Konkursā piedalījās audzēkņi no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Konkursa atbalstīšanā iesaistījās arī biedrība "Latvijas ceļu būvētājs". Konkursa „Jaunais Profesionālis 2017” skolu komandu kopvērtējumā bija šādi rezultāti:

1.vieta ir Saldus tehnikums,
2.vieta ir Daugavpils Būvniecības tehnikums,
3.vieta ir Smiltenes tehnikums.

 Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" īpaši vēlas pateikties LCB Biedriem, kas atbalstīja konkursu - SIA "Aizputes ceļinieks",  SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Roadeks", SIA "Saldus ceļinieks".

        

Par ceļu būvdarbu vadītāju izglītību

  1. gada 6. februāris

Biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” sniedza viedokli par Rīgas celtniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām saistībā ar ceļu būvdarbu vadītāju izglītošanu, kuru var apskatīt zemāk pielikumā. 

Jaunais profesionālis 2016

2016. gada 7.-8. aprīlī  Daugavpils būvniecības tehnikumā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa ceļu būves profesijā "Jaunais Profesionālis 2016", uz kuru kā ik gadu tika uzaicināts LCB Izpilddirektors Zigmārs Brunavs. Konkursā piedalījās audzēkņi no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" īpaši vēlas pateikties LCB Biedriem, kas atbalstīja konkursu - SIA "Binders", SIA "Strabag".

     

Sižets par konkursa norisi: https://www.youtube.com/watch?v=O8YF5pXJnYw

ES struktūrfondu atbalsts uzņēmumiem un profesionālās izglītības audzēkņiem iesaistei praksēs un darba vidē balstītās mācībās

21.03.2016.

Balstoties uz atbalsta pasākumu SAM 8.5.1. "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksēuzņēmumā" no 2016. līdz 2023. gadam plānots ES struktūrfondu atbalsts uzņēmumiem un profesionālās izglītības audzēkņiem iesaistei praksēs un darba vidē balstītās mācībās (DVB) (projekta ietvaros). Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti iesaistīties un saņemt finanšu atbalstu prakšu vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanai, aicināti parakstīt ar LDDK nodomu protokolu par sadarbību attiecīgā projekta īstenošanā. Uzņēmumi, kas parakstīs nodomu protokolu, tiks uzaicināti iesaistīties un informēti par atbalsta saņemšanas nosacījumiem kā pirmie.

2016. gada 21. martā LCB un Profesionālās izglītības skolas tika aicinātas uz LDDK semināru par iespējām sadarboties programmas ietvaros. Semināra prezentācija zemāk.