Jaunais profesionālis 2017

2017. gada 27. - 28. aprīlī Saldus tehnikumā notika profesionālās meistarības konkurss ceļu būves profesijā „Jaunais Profesionālis 2017”. Konkursā varēja piedalīties jaunieši, kas apgūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa Ceļu būvtehniķa profesiju. Konkursā piedalījās audzēkņi no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Konkursa atbalstīšanā iesaistījās arī biedrība "Latvijas ceļu būvētājs". Konkursa „Jaunais Profesionālis 2017” skolu komandu kopvērtējumā bija šādi rezultāti:

1.vieta ir Saldus tehnikums,
2.vieta ir Daugavpils Būvniecības tehnikums,
3.vieta ir Smiltenes tehnikums.

 Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" īpaši vēlas pateikties LCB Biedriem, kas atbalstīja konkursu - SIA "Aizputes ceļinieks",  SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Roadeks", SIA "Saldus ceļinieks".

        

Par ceļu būvdarbu vadītāju izglītību

  1. gada 6. februāris

Biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” sniedza viedokli par Rīgas celtniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām saistībā ar ceļu būvdarbu vadītāju izglītošanu, kuru var apskatīt zemāk pielikumā. 

Jaunais profesionālis 2016

2016. gada 7.-8. aprīlī  Daugavpils būvniecības tehnikumā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa ceļu būves profesijā "Jaunais Profesionālis 2016", uz kuru kā ik gadu tika uzaicināts LCB Izpilddirektors Zigmārs Brunavs. Konkursā piedalījās audzēkņi no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" īpaši vēlas pateikties LCB Biedriem, kas atbalstīja konkursu - SIA "Binders", SIA "Strabag".

     

Sižets par konkursa norisi: https://www.youtube.com/watch?v=O8YF5pXJnYw

ES struktūrfondu atbalsts uzņēmumiem un profesionālās izglītības audzēkņiem iesaistei praksēs un darba vidē balstītās mācībās

21.03.2016.

Balstoties uz atbalsta pasākumu SAM 8.5.1. "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksēuzņēmumā" no 2016. līdz 2023. gadam plānots ES struktūrfondu atbalsts uzņēmumiem un profesionālās izglītības audzēkņiem iesaistei praksēs un darba vidē balstītās mācībās (DVB) (projekta ietvaros). Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti iesaistīties un saņemt finanšu atbalstu prakšu vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanai, aicināti parakstīt ar LDDK nodomu protokolu par sadarbību attiecīgā projekta īstenošanā. Uzņēmumi, kas parakstīs nodomu protokolu, tiks uzaicināti iesaistīties un informēti par atbalsta saņemšanas nosacījumiem kā pirmie.

2016. gada 21. martā LCB un Profesionālās izglītības skolas tika aicinātas uz LDDK semināru par iespējām sadarboties programmas ietvaros. Semināra prezentācija zemāk.

Noslēgušās ekskursijas uz profesionālās izglītības iestādēm Vidzemē

2015.g. 20. maijs

Noslēgušās Vidzemes plānošanas reģiona organizētās skolēnu mācību ekskursijas uz Vidzemes profesionālās izglītības iestādēm. Tās tika organizētas konkursa "5 minūtes manā nākotnes profesijā" ietvaros, piedāvājot konkursantiem iepazīties ar Valmieras tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Priekuļu tehnikuma un Ērgļu Profesionālās vidusskolas realizētajām mācību programmām. Ekskursijās piedalījās vairāk kā 50 skolēni no Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Kokneses, Carnikavas, Cesvaines, Līgatnes un Priekuļu novadiem. Smiltenes tehnikums ekskursijas dalībniekus visvairāk aizrāva saistībā ar apgūstamo veterinārārsta asistenta profesiju. Jaunizveidoto telpu, kā arī svaigi iegādāto materiālo līdzekļu apskate neatstāja vienaldzīgus pat tos, kurus vairāk interesēja citas apgūstamās profesijas. Šajā izglītības iestādē skolēniem bija iespēja izbaudīt arī mācību procesu – pārtikas produktu prečzinību stundā skolēni varēja iesaistīties siera degustācijās. Ņemot vērā, ka Smiltenes tehnikums ir īpaši pazīstams ar tajā apgūstamo ceļu būves speciālistu profesiju, jaunieši devās ekskursijā uz vienu no vadošajiem ceļu un tiltu būves uzņēmumiem Latvijā – SIA "8CBR".