Būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības

2018. gada 27. martā Biedrība LCB iesniedza Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas Valsts ceļi" vēstuli, kurā precīzi formulēti jau sanāksmē izteiktie priekšlikumi  Ministru kabineta projektam "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības".

2018. gada 20. martā LCB piedalījās Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" organizētajā sanāksmē par kvalitātes noteikumiem, kurā LCB izteica iepriekš iesniegtos priekšlikumus, kā arī sanāksmes laikā radušos jaunus priekšlikumus noteikumiem.

2018. gada 14. martā Biedrība iesniedza Satiksmes ministrijai vēstuli ar priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības".

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

2018. gada 12. februārī Biedrība LCB iesniedz Satiksmes ministrijai vēstuli (atrodama šeit) par LCB izstrādāto priekšlikumu siastībā ar grozījumu projketu Autoceļu un ielu būvnoteikumos.

2017. gada 9. martā LCB piedalās Latvijas Valsts ceļu sanāksmē par Autoceļu un ielu būvnoteikumu uzlabojumiem.

Elektroniskā darba laika uzskaite

2018. gada 22. janvārī LCB iesniedza Ekonomikas ministrijai vēstuli (atrodama šeit) par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurā iebilst pret ministrijas sagatavotajiem grozījumiem par sodu aprēķiniem saistībā ar Elektronisko darba laika uzskaites sistēmu.

2017. gada 24. oktobrī Finanšu ministrijai tika iesniegti Biedrības LCB priekšlikumi grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļai „Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana”

2017. gada 23. oktobrī notika Biedrības LCB iekšējā Biedru speciālistu darba grupas sapulce par iesneidzamajiem priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", lai pilnveidotu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu atbilstoši ceļu un tiltu būvniecības nozares specifikai.

Ceļu nozares finansējums

2017. gada 20. decembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Biedrība LCB, ziņojuma par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.g. izskatīšanā, vērsa deputātu uzmanību ceļu nozares saistībai ar ekonomisko attīstību valstī kopumā.

2017. gada 13. novembrī LCB apmeklēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) sēdi par grozījumiem likumā "Par Autoceļiem".

2017. gada 9. novembrī sniegts LCB viedoklis Autoceļu padomes sēdē par ceļu pārvaldības modeļa, nepieciešamo sasaisti ar prognozējamu finansējumu.

2017. gada 30. oktobrī LCB iesūtīja Valsts kancelejai vēstuli, kurā iebilda pret ceļu nozarē sasniedzamo mērķu nesamazināšanu. (atrodams šeit)

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB jau otro gadu iesniedza Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei Portfeli ar ceļu nolietojuma aktiem (atrodams šeit) Saeimas deputātiem un skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

Likums "Par Autoceļiem"

2017. gada 13. novembrī LCB apmeklēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) sēdi par grozījumiem likumā "Par Autoceļiem", saistībā ar likuma Pārejas noteikumu papildināšanu ar 23. un 24. punktu.

2017. gada 25. oktobrī LCB apmeklēja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdi saistībā ar grozījumiem likumā „Par Autoceļiem” par Pārejas noteikumu papildināšanu ar 23. un 24. punktu.

2017. gada 3. oktobrī Biedrība LCB Ministru kabineta sēdē aizstāv Autoceļu fonda atjaunošanu un ceļu lietotāju samaksāto nodokļu sasaisti ar nozares finansējumu.

2017. gada 28. martā LCB runā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, lai nepieļautu likuma 25. panta grozīšanu un Vispārīgo autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes prasību noteikumu virzīšanu.