Elektroniskā darba laika uzskaite

2017. gada 6. oktobrī Biedrība LCB tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu ceļiniekiem interesējošos jautājumus par specifiskām situācijām, kas ceļu būvē būs sagaidāmas elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanas saistībā.

2017. gada 28. augustā LCB vēstulē uzdeva elektroniskā darba laika sistēmas plānotajiem kontrolētājiem Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Būvniecības valsts kontroles birojam skaidrot kā tiks kontrolēta elektroniskā darba laika uzskaite nenorobežotos būvlaukumos?

2017. gada 13. maijā Biedrība LCB iesniedza Ekonomikas ministrijai vēstuli par grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kurā norāda uz vairākām būtiskām neskaidrībām, kurus normatīvajos aktos neatrunājot, jaunais regulējams nav ieviešams.

Būvkomersantu nodeva

2017. gada 26. maijā Biedrība LCB iesniedza Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamentam, Valsts sekretāru sanāksmei, Valsts kancelejai protesta vēstuli vēstuli iebilstot pret Būtiska būvkomersantu nodevas palielinājuma, kas ir sagatavoti grozījumos Ministru kabineta 2014.gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi””.

Zemes dzīļu izmantošanas reglaments

2017. gada 12. maijā Biedrība LCB iesniedza Ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai vēstuli, kurā izklāsta viedokli un iebildumus par izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”, saistībā ar zemes dzīļu izmantošanai noteikto administratīvo procedūru.

2017. gada 27. aprīlī LCB, turpinot darbu pie sagatavoto grozījumu analīzes, iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vēstulē izklāstītus LCB priekšlikumus par izmaiņām likumā „Par zemes dzīlēm”.

2017. gada 20. aprīlī biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” izteica iebildumu vēstui Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par ministrijas izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”.

Ceļu nozares finansējums

2017. gada 12. aprīlī sniedza Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamentam vērtējumu par Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktiem rādītājiem, kas pašlaik nav sasniegti

2017. gada 23. martā LCB nosūtīja vēstuli Finanašu minstrei D.Reizniecei-Ozozlai, Satiksmes ministram U.Augulim par kritisko situāciju ceļu un tiltu nozarē 2019. un 2020. gadā. vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018., 2019. un 2020. gadā

2017. gada 28. februārī LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē par ilgtspējīgu autoceļu finansējuma modeli, kurā sniedza prezentāciju par ceļu finansējuma krīzi.

2017. gada 23. janvārī Biedrība LCB iesniedza vēstuli Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājam V.Orlovam, Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētājai L.Straujumai (atrodams šeit) par kritisko situāciju NAP uzdevumu izpildē un MK nevēlēšanos to mainīt.

Būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības

2017. gada 1. martā LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē, lai aizstāvētu ceļu un tiltu būvnieku nostāju par autoceļu un ielu būvdarbu kvalitātes prasību MK noteikumiem.

2016. gada 27. oktobrī Biedrība LCB nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit) par grozījumi likumā „Par autoceļiem”, kurā sniedz atbalsta atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam” atcelšanu un rosina vienlaicīgi Saeima izskatīt arī grozījumi likumā „Par autoceļiem” saistībā ar Informatīvā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli izteikto priekšlikumu veikt grozījumus likumā "Par Autoceļiem" 12. panta (4) daļā.