LCB sniedz praktisku stažēšanos ceļu nozares pedagogiem Biedru uzņēmumos

Eiropas Sociālā fonda ietvaros biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" organizēja un vadīja „Projekta mērķa grupas stažēšanās Būvniecības nozares Ceļu būves apakšnozarē” pedagogu no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Daugavpils tehnikuma praktiskās apmācības LCB Biedru uzņēmumos - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Ceļu, tiltu būvnieks", SIA "Saldus ceļinieks" un kā sadarbības partneris iesaistīts arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Satiksmes ministrija. Pedagogu praktiskās apmācības notika no 2017. gada 17. oktobra līdz 21. oktobrim, kuru laikā pedagogi apmeklēja asfalta ražotnes, ceļu laboratorijas, karjeru saimniecību, betona materiālu ražotni, ceļu būvniecības objektus, ceļu būves tehnoloģiskos parkus, utt.

                                      

Elektroniskā darba laika uzskaite

2017. gada 6. oktobrī Biedrība LCB tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu ceļiniekiem interesējošos jautājumus par specifiskām situācijām, kas ceļu būvē būs sagaidāmas elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanas saistībā.

2017. gada 28. augustā LCB vēstulē uzdeva elektroniskā darba laika sistēmas plānotajiem kontrolētājiem Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Būvniecības valsts kontroles birojam skaidrot kā tiks kontrolēta elektroniskā darba laika uzskaite nenorobežotos būvlaukumos?

2017. gada 13. maijā Biedrība LCB iesniedza Ekonomikas ministrijai vēstuli par grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kurā norāda uz vairākām būtiskām neskaidrībām, kurus normatīvajos aktos neatrunājot, jaunais regulējams nav ieviešams.

Būvkomersantu nodeva

2017. gada 26. maijā Biedrība LCB iesniedza Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamentam, Valsts sekretāru sanāksmei, Valsts kancelejai protesta vēstuli vēstuli iebilstot pret Būtiska būvkomersantu nodevas palielinājuma, kas ir sagatavoti grozījumos Ministru kabineta 2014.gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi””.

Zemes dzīļu izmantošanas reglaments

2017. gada 12. maijā Biedrība LCB iesniedza Ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai vēstuli, kurā izklāsta viedokli un iebildumus par izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”, saistībā ar zemes dzīļu izmantošanai noteikto administratīvo procedūru.

2017. gada 27. aprīlī LCB, turpinot darbu pie sagatavoto grozījumu analīzes, iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vēstulē izklāstītus LCB priekšlikumus par izmaiņām likumā „Par zemes dzīlēm”.

2017. gada 20. aprīlī biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” izteica iebildumu vēstui Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par ministrijas izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”.

Jaunais profesionālis 2017

2017. gada 27. - 28. aprīlī Saldus tehnikumā notika profesionālās meistarības konkurss ceļu būves profesijā „Jaunais Profesionālis 2017”. Konkursā varēja piedalīties jaunieši, kas apgūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa Ceļu būvtehniķa profesiju. Konkursā piedalījās audzēkņi no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Konkursa atbalstīšanā iesaistījās arī biedrība "Latvijas ceļu būvētājs". Konkursa „Jaunais Profesionālis 2017” skolu komandu kopvērtējumā bija šādi rezultāti:

1.vieta ir Saldus tehnikums,
2.vieta ir Daugavpils Būvniecības tehnikums,
3.vieta ir Smiltenes tehnikums.

 Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" īpaši vēlas pateikties LCB Biedriem, kas atbalstīja konkursu - SIA "Aizputes ceļinieks",  SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Roadeks", SIA "Saldus ceļinieks".