Ceļu nozares finansējums

2017. gada 20. decembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Biedrība LCB, ziņojuma par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.g. izskatīšanā, vērsa deputātu uzmanību ceļu nozares saistībai ar ekonomisko attīstību valstī kopumā.

2017. gada 13. novembrī LCB apmeklēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) sēdi par grozījumiem likumā "Par Autoceļiem".

2017. gada 9. novembrī sniegts LCB viedoklis Autoceļu padomes sēdē par ceļu pārvaldības modeļa, nepieciešamo sasaisti ar prognozējamu finansējumu.

2017. gada 30. oktobrī LCB iesūtīja Valsts kancelejai vēstuli, kurā iebilda pret ceļu nozarē sasniedzamo mērķu nesamazināšanu. (atrodams šeit)

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB jau otro gadu iesniedza Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei Portfeli ar ceļu nolietojuma aktiem (atrodams šeit) Saeimas deputātiem un skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB Saeimas frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība vadītājam A.Brigmanim iesniedza vēstuli (atrodama šeit) par ceļu un tiltu nozarē gaidāmo starujo finansējuma kritumu 2019. un 2020. gadā, ja netiks pieņemti drosmīgi lēmumi pārmaiņām nozarē. Tāpat frakcijai tika atgādināts pirms 12. Saeimas vēlēšanām noslēgto vienošanos par Ceļu fonda atjaunošanu un finansējuma novirzīšanu nozarei no ceļu lietotāju samaksātajiem nodokļiem. Kā arī tika nodotas skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB nosūtot vēstuli Saeimas frakcijas "Vienotība" vadītājai S.Āboltiņai (atrodams šeit) atgādināja par noslēgto vienošanos pirms 12. Saeimas vēlēšanām stap partiju un nozaru asociācijām par Ceļu fonda atjaunošanu un finansējuma novirzīšanu nozarei no ceļu lietotāju samaksātajiem nodokļiem. Kā arī tika nodotas skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB nodeva Saeimas frakcijas Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK vadītājam R.Dzintaram vēstuli (atrodama šeit), kurā pauda neizpratni par partijas atteikšanos vienoties ar ceļu nozari turpmākai sadrbībai un izklāstīja ceļu nozares esošo situāciju, kad nodokļi netiek sasaitīti ar to ieviešanas sākotnējiem mērķiem, bet pati ceļu nozare jau 2020. gadā sagaidīs draudīgu finansējuma iztrūkumu. Kā arī tika nodotas skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 3. oktobrī Biedrība LCB Ministru kabineta sēdē aizstāv Autoceļu fonda atjaunošanu un ceļu lietotāju samaksāto nodokļu sasaisti ar nozares finansējumu.

2017. gada 13. septembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē LCB vēršu uzmanību uz ceļu nozares nozīmīgumu Latvijas iekšējās sasniedzamības un telpiskās mobilitātes plānā.

Būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības

2017. gada 1. decembrī Biedrība LCB iesniedza VAS "Latvijas Valsts ceļi" priekšlikumus topošajam Ministru kabineta projektam "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības".

2017. gada 1. martā LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē, lai aizstāvētu ceļu un tiltu būvnieku nostāju par autoceļu un ielu būvdarbu kvalitātes prasību MK noteikumiem.

2016. gada 27. oktobrī Biedrība LCB nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit) par grozījumi likumā „Par autoceļiem”, kurā sniedz atbalsta atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam” atcelšanu un rosina vienlaicīgi Saeima izskatīt arī grozījumi likumā „Par autoceļiem” saistībā ar Informatīvā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli izteikto priekšlikumu veikt grozījumus likumā "Par Autoceļiem" 12. panta (4) daļā.

Likums "Par Autoceļiem"

2017. gada 13. novembrī LCB apmeklēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) sēdi par grozījumiem likumā "Par Autoceļiem", saistībā ar likuma Pārejas noteikumu papildināšanu ar 23. un 24. punktu.

2017. gada 25. oktobrī LCB apmeklēja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdi saistībā ar grozījumiem likumā „Par Autoceļiem” par Pārejas noteikumu papildināšanu ar 23. un 24. punktu.

2017. gada 3. oktobrī Biedrība LCB Ministru kabineta sēdē aizstāv Autoceļu fonda atjaunošanu un ceļu lietotāju samaksāto nodokļu sasaisti ar nozares finansējumu.

2017. gada 28. martā LCB runā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, lai nepieļautu likuma 25. panta grozīšanu un Vispārīgo autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes prasību noteikumu virzīšanu.

LCB sniedz praktisku stažēšanos ceļu nozares pedagogiem Biedru uzņēmumos

Eiropas Sociālā fonda ietvaros biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" organizēja un vadīja „Projekta mērķa grupas stažēšanās Būvniecības nozares Ceļu būves apakšnozarē” pedagogu no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Daugavpils tehnikuma praktiskās apmācības LCB Biedru uzņēmumos - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Ceļu, tiltu būvnieks", SIA "Saldus ceļinieks" un kā sadarbības partneris iesaistīts arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Satiksmes ministrija. Pedagogu praktiskās apmācības notika no 2017. gada 17. oktobra līdz 21. oktobrim, kuru laikā pedagogi apmeklēja asfalta ražotnes, ceļu laboratorijas, karjeru saimniecību, betona materiālu ražotni, ceļu būvniecības objektus, ceļu būves tehnoloģiskos parkus, utt.

                                      

Elektroniskā darba laika uzskaite

2017. gada 24. oktobrī Finanšu ministrijai tika iesniegti Biedrības LCB priekšlikumi grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļai „Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana”

2017. gada 23. oktobrī notika Biedrības LCB iekšējā Biedru speciālistu darba grupas sapulce par iesneidzamajiem priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", lai pilnveidotu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu atbilstoši ceļu un tiltu būvniecības nozares specifikai.

2017. gada 6. oktobrī Biedrība LCB tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu ceļiniekiem interesējošos jautājumus par specifiskām situācijām, kas ceļu būvē būs sagaidāmas elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanas saistībā.

2017. gada 28. augustā LCB vēstulē uzdeva elektroniskā darba laika sistēmas plānotajiem kontrolētājiem Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Būvniecības valsts kontroles birojam skaidrot kā tiks kontrolēta elektroniskā darba laika uzskaite nenorobežotos būvlaukumos? (atrodams šeit)

2017. gada 13. maijā Biedrība LCB iesniedza Ekonomikas ministrijai vēstuli par grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kurā norāda uz vairākām būtiskām neskaidrībām, kurus normatīvajos aktos neatrunājot, jaunais regulējams nav ieviešams. (atrodams šeit)