Visunikālākie plānošanas instrumenti ir bezspēcīgi pret valdības vienaldzību

Dienas Bizness, 2018. gada 27. marts

Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs

Pirms dažām dienām vairāki autori - Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, vadošie pētnieki Irina Arhipova un Aldis Ērglis, kā arī "Latvijas Mobilā telefona" prezidents Juris Binde - prezentēja interesantu pētījumu "Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss", ar kura palīdzību iespējams iegūt daudz informācijas par ekonomisko aktivitāti Latvijas reģionos. Faktiski ir izstrādāts vēl viens rīks, ar kura palīdzību, ieguldot papildu līdzekļus datu analīzē, iespējams iegūt informāciju, uz kuriem ceļiem un kad ir lielākā satiksmes intensitāte. Līdz ar to - kuri ceļi ir nozīmīgākie tautsaimniecībai un iedzīvotājiem un būtu jāremontē pirmie.

Šāds neatkarīgs pētījums, protams, ir ļoti pozitīvi vērtējams veikums, jo paver jaunas iespējas uzlabot arī ceļu tīkla remontu plānošanu. Turklāt tas perfekti papildina Satiksmes ministrijas rokās jau esošo rīku klāstu, piemēram,  VAS “Latvijas Valsts ceļi” un “Jāņa sētas” pagājušā gada rudenī prezentēto valsts autoceļu inventarizāciju, kas arī piedāvāja kritērijus, lai noteiktu prioritātes ceļu remontēšanai.

Neizdarīto darbu deficīts uz valsts un pašvaldību ceļiem

Kur paliek ceļu lietotāju nodokļi?

Valsts un Eiropas Savienības finansējums 2020. gadā

Autoceļu pārvaldība un finansējuma modeļi

2017. gada 20. jūnijs

Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" vēlas pateikties Montai Bergai par izstrādāto maģistra darbu - Autoceļu pārvaldība Latvijā un autoceļu finansējuma modeļu salīdzinājums, kurā analīzēta Slovēnijas, Dānijas un Jaunzēlandes ceļu finansējuma  nodrošinājuma pieeja. Lai gūtu izpratni par darbu, piedāvājam apskatīt pētījuma saturu (pilnu darbu skatiet pielikumā zemāk):

1. AUTOCEĻU FINANSĒJUMA PĀRVALDĪBAS TEORĒTISKIE ASPEKTI
  1.1. Autoceļi kā citu nozaru infrastruktūras ietekmējošais elements
  1.2. Valsts pārvaldes funkcijas autoceļu nozarē
  1.3. Autoceļu finansēšanas resursu veidi
    1.3.1. Valsts budžeta līdzekļu iespējas
    1.3.2. Aizdevums autoceļu nozares finansēšanai
    1.3.3. Pesiju fonda līdzekļu ieguldīšana autoceļos
    1.3.4. Privātā sektora finansējuma iespējas nozarē
    1.3.5. Eiropas Savienības fondu līdzekļi
2. LATVIJAS UN CITU VALSTU AUTOCEĻU NOZARES SITUĀCIJAS APSKATS UN ANALĪZE
  2.1. Autoceļu piederība un pārvaldība
  2.2. Autoceļu finansējuma patreizējais modelis Latvijā un situācijas analīze
  2.3. Autoceļu infrastruktūras nozīme Latvijas tautsaimniecībā
  2.4. Citu valstu finansējuma modeļu autoceļu nozarē analīze
    2.4.1. Slovēnijas autoceļu pārvaldība un finansējuma modelis
    2.4.2. Dānijas autoceļu pārvaldība un finansējuma modelis
    2.4.3. Jaunzēlandes autoceļu pārvaldība un finansējuma modelis
3. AUTOCEĻU FINANSĒJUMA PĀRVALDĪBAS MODEĻA MAIŅA LATVIJĀ
  3.1. Darba pētījuma metodoloģijas apraksts un analīzes kritēriji
  3.2. Ekspertu viedokļu analīze Latvijas autoceļu finansējumam
  3.3. Iespējamais autoceļu finansēšanas modelis Latvijai