2017. gada noslēguma Biedru sapulce

2017. gada nogalē 8. decembrī notika LCB Biedru gada sapulce, kurā tika pārrunāts šajā gadā paveiktais un noteiktas prioritātes 2018. gadam, lai uzlabotu ceļu un tiltu nozares darbības kvalitāti, piešķirto līdzekļu efektīvu izmantošanu un nepieļautu nozares finansējuma samazinājumu.

LCB darba grupas sapulce par Ceļu Specifikācijām 2017

LCB rīkoja darba grupas sapulci par priekšlikumiem Ceļu Specifikācijām 2017

2017. gada 23. maijā plkst. 14:00, Vieta - LCB biroja telpās, Brīvības gatvē 202, Rīga.

Sapulces laikā dalībnieki apsprieda Biedrībai iesūtītos apkopotos priekšlikumus no Biedriem par Ceļu Specifikācijām un rezultāta tika sagatavoti un iesniegti priekšlikumi grozījumiem Specifikācijām VAS "Latvijas Valsts ceļiem".

LCB Biedru sapulce

Uzsākot jaunu gadu biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" rīkoja LCB Biedru sanāksmi 2017. gada 26. janvārī plkst. 15:00, kurā apskatīja 2016. gadā LCB paveikto un noteiks galvenos LCB virzienus 2017. gadam. Tāpat Biedru sapulcē piedalījās arī uzaicinātie viesi - Satiksmes ministrs U.Augulis, VAS "Latvijas Valsts ceļi" Valdes priekšsēdētājs J.Lange, Latvijas būvnieku partnerība vadītāja B.Fromane.

LCB darba grupas sapulce

Biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" birojā 2016. gada 19. decembrī notika darba grupas sapulce par tehniskajiem jautājumiem:

LCB darba grupas sapulce par Ceļu specifikācijām

LCB rīko Biedru Darba grupas sapulci par Specifikāciju jautājumiem, š.g. 3. maijā plkst. 14:00

Vieta - LCB biroja telpās, Brīvības gatvē 202, Rīga.