Ko tad paredz (nu jau laikam jāsaka - paredzēja) šī programma? Tajā tika konstatēts, ka no 1670 kilometriem valsts galveno autoceļu 802,4 kilometri ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī, no 13 128 kilometriem valsts vietējo autoceļu sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī ir 42% kilometru. Par valsts reģionālajiem autoceļiem šie skaitļi attiecīgi bija  5317 un 2264,6 kilometri.